63 ม.8 บ้านสะอาด ถนนเลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร 0-4325-8101-4 โทรสาร 0-4325-8106
Get Adobe Flash player

เข้าสู่ระบบ

ขอบคุณ สำหรับการใช้งาน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบเฉพาะสมาชิก

ไทยรัฐ

ข่าวไทยรัฐออนไลน์ - ข่าว

รายงานการเงิน

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
งบทดลองเดือนกันยายน 2560 49
รายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนกันยายน 2560 52
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนกันยายน 2560 52
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2560 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2560) 54
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนสิงหาคม 2560 42
งบทดลองเดือนสิงหาคม 2560 44
รายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนสิงหาคม 2560 47
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนกรกฎาคม 2560 47
รายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนกรกฎาคม 2560 51
งบทดลองเดือน เมษายน 2560 99
งบทดลองเดือน กรกฎาคม ปี 2560 35
รายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนมิถุนายน 2560 670
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย เดือนมิถุนายน 2560 125
งบทดลองรายรับรายจ่ายจริงประกอบรายงานรับจ่ายปี2560 160
งบทดลลองรายรับรายจ่ายเงินสดงบทดลองหลังปิดบัญชีปี2559 171
รายงานทางด้านการเงินงบทดลอง2559 126
รายงานทางด้านการเงิน 2558 296
งบทดลองรายงานรับ - จ่ายเงินสด รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสดเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม-เมษายน-พฤษภาคม2558 232
งบทดลอง ตุลาคม 2557 มกราคม 2558 239
รายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือน ตุลาคม 2557 - มกราคม 2558 255
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสดเดือน ตุลาคม 2557 - มกราคม 2558 268
งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบ ปี 2557 226
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนธันวาคม 2556 440
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนตุลาคม 2556 420
รายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนมกราคม 2557 436
รายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนธันวาคม 2556 443
งบทดลอง เดือนพฤศจิกายน 2556 460
งบทดลอง เดือนตุลาคม 2556 429
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนธันวาคม 2557 429
งบทดลอง เดือนธันวาคม 2556 402
งบทดลอง เดือนมกราคม 2557 387
รายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนพฤศจิกายน 2556 431
รายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนตุลาคม 2556 401
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนพฤศจิกายน 2556 427
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนกรกฎาคม 2556 496
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนสิงหาคม 2556 480
งบทดลอง เดือนสิงหาคม 2556 489
งบทดลอง เดือนกรกฎาคม 2556 491
รายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนสิงหาคม 2556 495
รายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนกรกฎาคม 2526 482
รายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือน เมษายน 2556 656
รายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือน พฤษภาคม 2556 682
งบทดลอง เดือน พฤษภาคม 2556 702
งบทดลอง เดือน เมษายน 2556 755
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือน เมษายน 2556 635
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือน พฤษภาคม 2556 666
งบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ 2556 645
งบทดลอง เดือนมีนาคม 2556 619
รายงานรับ - จ่ายเงินสด กุมภาพันธ์ 2556 631
รายงานรับ - จ่ายเงินสด มีนาคม 2556 592
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือน กุมภาพันธ์ 2556 594
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือน มีนาคม 2556 610
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือน ธันวาคม 2555 595
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือน มกราคม 2556 726
รายงานรับ - จ่ายเงินสด ธันวาคม 2555 609
รายงานรับ - จ่ายเงินสด มกราคม 2556 655
งบทดลอง เดือนธันวาคม 2555 623
งบทดลอง เดือนมกราคม 2556 583
งบแสดงสถานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2556 601
งบทดลอง เดือนกันยายน 2555 753
งบทดลอง เดือนตุลาคม 2555 668
งบทดลอง เดือนพฤศจิกายน 2555 642
งบทดลองหลังปิดบัญชี เดือนกันยายน 2555 1327
รายงานรับ - จ่ายเงินสด กันยายน 2555 652
รายงานรับ - จ่ายเงินสด ตุลาคม 2555 685
รายงานรับ - จ่ายเงินสด พฤศจิกายน 2555 645
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือน กันยายน 2555 611
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือน ตุลาคม 2555 632
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือน พฤศจิกายน 2555 673
รายรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน กรกฎาคม 2555 612
รายรับจริงประกอบงบทดลอง และรายงานรับ-จ่ายเงินสด ณ 31 กรกฎาคม 2555 632
งบทดลอง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2555 628
รายรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน มิถุนายน 2555 650
รายรับจริงประกอบงบทดลอง และรายงานรับ-จ่ายเงินสด 892
งบทดลอง ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2555 682
งบแสดงสถานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 590
งบแสดงสถานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2555 622
รายงานรับ-จ่ายเงินสด 610
งบแสดงฐานะการเงิน 680
งบทดลอง เดือนตุลาคม 2554 239
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด 650

การเข้าชมเนื้อหา

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
417742
00275889
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
รวม
159
253
1205
3140
275889
IP: 54.234.65.78
เาลา: 2018-01-19 12:32:58