63 ม.8 บ้านสะอาด ถนนเลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร 0-4325-8101-4 โทรสาร 0-4325-8106
Get Adobe Flash player

เข้าสู่ระบบ

ขอบคุณ สำหรับการใช้งาน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบเฉพาะสมาชิก

ไทยรัฐ

ข่าวไทยรัฐออนไลน์ - ข่าว

รายงานการเงิน

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
งบทดลองเดือนกันยายน 2560 7
รายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนกันยายน 2560 9
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนกันยายน 2560 6
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2560 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2560) 8
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนสิงหาคม 2560 6
งบทดลองเดือนสิงหาคม 2560 5
รายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนสิงหาคม 2560 6
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนกรกฎาคม 2560 6
รายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนกรกฎาคม 2560 9
งบทดลองเดือน เมษายน 2560 67
งบทดลองเดือน กรกฎาคม ปี 2560 6
รายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนมิถุนายน 2560 648
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย เดือนมิถุนายน 2560 82
งบทดลองรายรับรายจ่ายจริงประกอบรายงานรับจ่ายปี2560 116
งบทดลลองรายรับรายจ่ายเงินสดงบทดลองหลังปิดบัญชีปี2559 123
รายงานทางด้านการเงินงบทดลอง2559 111
รายงานทางด้านการเงิน 2558 285
งบทดลองรายงานรับ - จ่ายเงินสด รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสดเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม-เมษายน-พฤษภาคม2558 223
งบทดลอง ตุลาคม 2557 มกราคม 2558 231
รายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือน ตุลาคม 2557 - มกราคม 2558 239
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสดเดือน ตุลาคม 2557 - มกราคม 2558 260
งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบ ปี 2557 218
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนธันวาคม 2556 424
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนตุลาคม 2556 412
รายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนมกราคม 2557 428
รายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนธันวาคม 2556 427
งบทดลอง เดือนพฤศจิกายน 2556 444
งบทดลอง เดือนตุลาคม 2556 421
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนธันวาคม 2557 421
งบทดลอง เดือนธันวาคม 2556 394
งบทดลอง เดือนมกราคม 2557 379
รายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนพฤศจิกายน 2556 414
รายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนตุลาคม 2556 393
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนพฤศจิกายน 2556 418
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนกรกฎาคม 2556 480
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนสิงหาคม 2556 472
งบทดลอง เดือนสิงหาคม 2556 481
งบทดลอง เดือนกรกฎาคม 2556 475
รายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนสิงหาคม 2556 481
รายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนกรกฎาคม 2526 474
รายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือน เมษายน 2556 647
รายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือน พฤษภาคม 2556 668
งบทดลอง เดือน พฤษภาคม 2556 686
งบทดลอง เดือน เมษายน 2556 732
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือน เมษายน 2556 627
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือน พฤษภาคม 2556 652
งบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ 2556 637
งบทดลอง เดือนมีนาคม 2556 611
รายงานรับ - จ่ายเงินสด กุมภาพันธ์ 2556 622
รายงานรับ - จ่ายเงินสด มีนาคม 2556 584
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือน กุมภาพันธ์ 2556 586
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือน มีนาคม 2556 596
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือน ธันวาคม 2555 587
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือน มกราคม 2556 718
รายงานรับ - จ่ายเงินสด ธันวาคม 2555 593
รายงานรับ - จ่ายเงินสด มกราคม 2556 633
งบทดลอง เดือนธันวาคม 2555 602
งบทดลอง เดือนมกราคม 2556 575
งบแสดงสถานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2556 586
งบทดลอง เดือนกันยายน 2555 745
งบทดลอง เดือนตุลาคม 2555 659
งบทดลอง เดือนพฤศจิกายน 2555 634
งบทดลองหลังปิดบัญชี เดือนกันยายน 2555 1313
รายงานรับ - จ่ายเงินสด กันยายน 2555 644
รายงานรับ - จ่ายเงินสด ตุลาคม 2555 677
รายงานรับ - จ่ายเงินสด พฤศจิกายน 2555 637
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือน กันยายน 2555 603
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือน ตุลาคม 2555 624
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือน พฤศจิกายน 2555 657
รายรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน กรกฎาคม 2555 604
รายรับจริงประกอบงบทดลอง และรายงานรับ-จ่ายเงินสด ณ 31 กรกฎาคม 2555 619
งบทดลอง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2555 614
รายรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน มิถุนายน 2555 642
รายรับจริงประกอบงบทดลอง และรายงานรับ-จ่ายเงินสด 868
งบทดลอง ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2555 667
งบแสดงสถานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 582
งบแสดงสถานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2555 614
รายงานรับ-จ่ายเงินสด 602
งบแสดงฐานะการเงิน 674
งบทดลอง เดือนตุลาคม 2554 233
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด 636

การเข้าชมเนื้อหา

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
397830
00265195
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
รวม
242
359
815
4529
265195
IP: 54.225.16.10
เาลา: 2017-11-21 17:00:26