63 ม.8 บ้านสะอาด ถนนเลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร 0-4325-8101-4 โทรสาร 0-4325-8106
Get Adobe Flash player

เข้าสู่ระบบ

ขอบคุณ สำหรับการใช้งาน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบเฉพาะสมาชิก

ไทยรัฐ

ข่าวไทยรัฐออนไลน์ - ข่าว

รายงานการเงิน

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
งบทดลองเดือนกันยายน 2560 84
รายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนกันยายน 2560 90
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนกันยายน 2560 88
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2560 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2560) 89
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนสิงหาคม 2560 79
งบทดลองเดือนสิงหาคม 2560 74
รายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนสิงหาคม 2560 80
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนกรกฎาคม 2560 80
รายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนกรกฎาคม 2560 83
งบทดลองเดือน เมษายน 2560 132
งบทดลองเดือน กรกฎาคม ปี 2560 57
รายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนมิถุนายน 2560 695
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย เดือนมิถุนายน 2560 157
งบทดลองรายรับรายจ่ายจริงประกอบรายงานรับจ่ายปี2560 192
งบทดลลองรายรับรายจ่ายเงินสดงบทดลองหลังปิดบัญชีปี2559 205
รายงานทางด้านการเงินงบทดลอง2559 137
รายงานทางด้านการเงิน 2558 311
งบทดลองรายงานรับ - จ่ายเงินสด รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสดเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม-เมษายน-พฤษภาคม2558 244
งบทดลอง ตุลาคม 2557 มกราคม 2558 251
รายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือน ตุลาคม 2557 - มกราคม 2558 269
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสดเดือน ตุลาคม 2557 - มกราคม 2558 279
งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบ ปี 2557 238
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนธันวาคม 2556 458
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนตุลาคม 2556 431
รายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนมกราคม 2557 447
รายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนธันวาคม 2556 460
งบทดลอง เดือนพฤศจิกายน 2556 475
งบทดลอง เดือนตุลาคม 2556 441
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนธันวาคม 2557 440
งบทดลอง เดือนธันวาคม 2556 415
งบทดลอง เดือนมกราคม 2557 398
รายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนพฤศจิกายน 2556 449
รายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนตุลาคม 2556 412
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนพฤศจิกายน 2556 438
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนกรกฎาคม 2556 512
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนสิงหาคม 2556 492
งบทดลอง เดือนสิงหาคม 2556 500
งบทดลอง เดือนกรกฎาคม 2556 507
รายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนสิงหาคม 2556 511
รายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนกรกฎาคม 2526 493
รายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือน เมษายน 2556 668
รายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือน พฤษภาคม 2556 700
งบทดลอง เดือน พฤษภาคม 2556 717
งบทดลอง เดือน เมษายน 2556 778
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือน เมษายน 2556 646
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือน พฤษภาคม 2556 684
งบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ 2556 656
งบทดลอง เดือนมีนาคม 2556 631
รายงานรับ - จ่ายเงินสด กุมภาพันธ์ 2556 642
รายงานรับ - จ่ายเงินสด มีนาคม 2556 603
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือน กุมภาพันธ์ 2556 605
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือน มีนาคม 2556 626
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือน ธันวาคม 2555 606
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือน มกราคม 2556 737
รายงานรับ - จ่ายเงินสด ธันวาคม 2555 627
รายงานรับ - จ่ายเงินสด มกราคม 2556 678
งบทดลอง เดือนธันวาคม 2555 645
งบทดลอง เดือนมกราคม 2556 594
งบแสดงสถานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2556 617
งบทดลอง เดือนกันยายน 2555 764
งบทดลอง เดือนตุลาคม 2555 681
งบทดลอง เดือนพฤศจิกายน 2555 653
งบทดลองหลังปิดบัญชี เดือนกันยายน 2555 1343
รายงานรับ - จ่ายเงินสด กันยายน 2555 663
รายงานรับ - จ่ายเงินสด ตุลาคม 2555 697
รายงานรับ - จ่ายเงินสด พฤศจิกายน 2555 657
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือน กันยายน 2555 622
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือน ตุลาคม 2555 644
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือน พฤศจิกายน 2555 689
รายรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน กรกฎาคม 2555 621
รายรับจริงประกอบงบทดลอง และรายงานรับ-จ่ายเงินสด ณ 31 กรกฎาคม 2555 648
งบทดลอง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2555 643
รายรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน มิถุนายน 2555 660
รายรับจริงประกอบงบทดลอง และรายงานรับ-จ่ายเงินสด 911
งบทดลอง ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2555 692
งบแสดงสถานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 599
งบแสดงสถานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2555 631
รายงานรับ-จ่ายเงินสด 614
งบแสดงฐานะการเงิน 684
งบทดลอง เดือนตุลาคม 2554 244
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด 660

การเข้าชมเนื้อหา

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
442111
00288948
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
รวม
309
460
769
4130
288948
IP: 54.81.182.16
เาลา: 2018-03-19 17:48:31