63 ม.8 บ้านสะอาด ถนนเลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร 0-4325-8101-4 โทรสาร 0-4325-8106
Get Adobe Flash player

เข้าสู่ระบบ

ขอบคุณ สำหรับการใช้งาน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบเฉพาะสมาชิก

ไทยรัฐ

ข่าวไทยรัฐออนไลน์ - ข่าว

ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมผู้ดูแลเด็กโดยชุมชน และโครงการพบกลุ่มเด็ก เทศบาลตำบลเมืองเก่า

ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลเมืองเก่า ร่วมกับมูลนิธิไทยอาทร ได้จัดทำโครงการอบรมผู้ดูแลเด็กโดยชุมชน และโครงการพบกลุ่มเด็ก เทศบาลตำบลเมืองเก่า เพื่อเสริมความเข้มแข็งและประสานการทำงานเชื่อมโยงด้านดูแลสุขภาพ ด้านการปกป้องคุ้มครองทางสังคม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาบริการและสร้างสภาวะแวดล้อมให้มีคุณภาพเหมาะสมแก่เด็กในชุมชน

z_MG_3817zIMG_0571z_MG_3798zIMG_0567zIMG_0605z_MG_3785zIMG_0641zIMG_0530

เยาวชนรุ่นใหม่ รวมใจต้านภัยยาเสพติด

โครงการ "เยาวชนรุ่นใหม่ รวมใจต้านภัยยาเสพติด"
มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. เพื่อถวายเป็นราชกุศลเนื่องในวโรกาส พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ84 พรรษา
2. เพื่อรณรงค์ใหเยาวชนนักเรียนนักศึกษาได้รับรู้และรับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด
3. เพื่อสรางผู้นำเยาวชนในการต่อต้านและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน
4. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะทางความคิด สร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกายจิตใจให้กับเยาวชน ไม่ตกเป็นทาสของอบายมุขวิถีแห่งหลักธรรม

โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด เทศบาลตำบลเมืองเก่า ประจำปีงบประมาณ 2555
จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการป้องกันปัญหายาเสพติดแก่เด็กและเยาวชนในตำบลเมืองเก่า ให้มีภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่ง สามารถเป็นกำลังของชาติที่มีคุณภาพ

การเข้าชมเนื้อหา

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
416537
00275140
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
รวม
119
178
456
2391
275140
IP: 54.90.217.44
เาลา: 2018-01-16 14:51:24