63 ม.8 บ้านสะอาด ถนนเลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร 0-4325-8101-4 โทรสาร 0-4325-8106
Get Adobe Flash player

เข้าสู่ระบบ

ขอบคุณ สำหรับการใช้งาน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบเฉพาะสมาชิก

ไทยรัฐ

ข่าวไทยรัฐออนไลน์ - ข่าว

จัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ 10
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสรา้งรางระบายน้ำ คสล.(2ฝั่ง) ถนนปิยสมบูรณ์ บ้านกุดกว้าง หมู่ 17 13
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.อัดแรง พร้อมบ่อพัก คสล.และเทคอนกรีตหลังท่อ ถนนศรีธาตุต่อจากเดิม บ้านตูมน้อย หมู่ 9 11
ประกวดราคาจ้าง โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.อัดแรงเสริมเหล็ก ถนนศรีธาตุประชาสันต์ ช่วงโรงเรียนเทพศิริรืนทร์ ประตู 1-2 บ้านตูมน้อย หมู่ 9 10
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธี Overlay ถนนสายขามเจริญ 3 บ้านขามเจริญ หมู่ที่ 8 15
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ถังพลาสติคขนาดความจุ 120 ลิตร,ขนาดความจุ 200 ลิตร ฯ) 55
ตารางแสดงงบประมาณและราคากลางในการจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ถนนปิยสมบูรณ์ บ้านกุดกว้างหมู่ 17 10
ตารางแสดงงบประมาณและราคากลางในการก่อสรา้ง ถนนสายขามเจริญ 3 บ้านขามเจริญ หมู่ 8 10
ตารางแสดงงบประมาณและราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.อัดแรงเสริมเหล็ก ถนนศรีธาตุประชาสันต์ ช่วงโรงเรียนเทพศิริรืนทร์ ประตู 1-2 บ้านตูมน้อย หมู่ 9 4
ตารางแสดงงบประมาณและราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.อัดแรงเสริมเหล็ก ถ.ศรีธาตุต่อจากเดิม บ้านตูมน้อย หมู่ 9 3
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.49-004 Asphaltic Concrete ถนนเจนจบทิศ บ้านโนนตุ่นหมู่ 5,15 4
ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.49-013 Asphaltic conerete ถนนสายวิเวกธรรม บ้านดอนบม หมู่ 7,13 4
ตารางแสดงงบประมาณและราคากลาง จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่2/ 2560 101
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concret ถนนเจนจบทิศ บ้านโนนตุ่นหมู่ที่5,15 109
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concret สายวิเวกธรรม บ้านดอนบม หมู่ 7,13 103
ตารางแสดงงบประมาณและราคากลาง จัดซื้อวัสดุก่อสรา้งและอุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ 77
ตารางแสดงงบประมาณและราคากลางจ้างเหมาเครื่องจักรกล จำนวน 4 รายการ 75
ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 145
ตารางแสดงงบประมาณและราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete ถนนวิเวกธรรม บ้านดอนบมหมู่ 7 ,13 111
ตารางแสดงงบประมาณและราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete ถนนเจนจบทิศ บ้านโนนตุ่น หมู่ 5,15 100
ประกวดราคาซื้อรถกู้ภัยไฟฟ้าส่องสว่าง ขนาดมาตรฐานพร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 คัน 115
ตารางแสดงงบประมาณและราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกาย จำนวน 5 ชุด 51
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและเครื่องพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่ใช้สำหรับพัฒนาเด็กเล็ก 431
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 88
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงศาลาประชาคมและโครงการปรับปรุงศาลาหลวงพ่อวังมนต์ 88
ตารางแสดงราคากลางรถบรรทุกข์ขยะแบบอัดท้ายขนาด 14 ลบ.ม. และรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายความจุไม่น้อยกว่า 12 ลบ.ม. 80
ตารางแสดงงบประมาณและราคากลาง โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม หมุ่ 10 และปรับปรุงศาลาหลวงพ่อวังมนต์ หมู่ 13 78
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณทีได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 169
ประกวดราคาจัดซื้อรถดูดโคลน 172
ตารางแสดงงบประมาณและราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์รถดูดโคลน ขนาด 3 ลบ.ม. จำนวน 1 คัน 44
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 18 สิงหาคม 2559 262
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 278
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 374
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง 403
ตารางแสดงงบประมาณและราคากลางและเอกสารประกาศสอบราคา 459
ตารางแสดงงบประมาณและราคากลางและเอกสารประกาศสอบราคา 407
ตารางแสดงงบประมาณและราคากลาง 361
ตารางแสดงงบประมาณและราคากลาง 345
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 382
ตารางแสดงงบประมาณและราคากลาง 302
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง 347
แบบรายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2557 442
แบบรายงานผลดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2555 1165
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเสนอราคาในการประมูลจ้าง 874
จัดซื้อจัดจ้าง ก.ค. 55 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร 782
จัดซื้อจัดจ้าง ก.ค. 55 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 788

การเข้าชมเนื้อหา

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
442127
00288970
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
รวม
331
460
791
4152
288970
IP: 54.81.182.16
เาลา: 2018-03-19 17:50:23