63 ม.8 บ้านสะอาด ถนนเลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร 0-4325-8101-4 โทรสาร 0-4325-8106
Get Adobe Flash player

เข้าสู่ระบบ

ขอบคุณ สำหรับการใช้งาน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบเฉพาะสมาชิก

ไทยรัฐ

ข่าวไทยรัฐออนไลน์ - ข่าว

จัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ตารางแสดงงบประมาณและราคากลาง จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่2/ 2560 59
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concret ถนนเจนจบทิศ บ้านโนนตุ่นหมู่ที่5,15 64
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concret สายวิเวกธรรม บ้านดอนบม หมู่ 7,13 60
ตารางแสดงงบประมาณและราคากลาง จัดซื้อวัสดุก่อสรา้งและอุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ 41
ตารางแสดงงบประมาณและราคากลางจ้างเหมาเครื่องจักรกล จำนวน 4 รายการ 38
ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 103
ตารางแสดงงบประมาณและราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete ถนนวิเวกธรรม บ้านดอนบมหมู่ 7 ,13 79
ตารางแสดงงบประมาณและราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete ถนนเจนจบทิศ บ้านโนนตุ่น หมู่ 5,15 71
ประกวดราคาซื้อรถกู้ภัยไฟฟ้าส่องสว่าง ขนาดมาตรฐานพร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 คัน 79
ตารางแสดงงบประมาณและราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกาย จำนวน 5 ชุด 21
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและเครื่องพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่ใช้สำหรับพัฒนาเด็กเล็ก 415
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 63
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงศาลาประชาคมและโครงการปรับปรุงศาลาหลวงพ่อวังมนต์ 64
ตารางแสดงราคากลางรถบรรทุกข์ขยะแบบอัดท้ายขนาด 14 ลบ.ม. และรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายความจุไม่น้อยกว่า 12 ลบ.ม. 53
ตารางแสดงงบประมาณและราคากลาง โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม หมุ่ 10 และปรับปรุงศาลาหลวงพ่อวังมนต์ หมู่ 13 55
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณทีได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 157
ประกวดราคาจัดซื้อรถดูดโคลน 159
ตารางแสดงงบประมาณและราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์รถดูดโคลน ขนาด 3 ลบ.ม. จำนวน 1 คัน 31
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 18 สิงหาคม 2559 250
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 266
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 363
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง 392
ตารางแสดงงบประมาณและราคากลางและเอกสารประกาศสอบราคา 442
ตารางแสดงงบประมาณและราคากลางและเอกสารประกาศสอบราคา 392
ตารางแสดงงบประมาณและราคากลาง 351
ตารางแสดงงบประมาณและราคากลาง 335
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 369
ตารางแสดงงบประมาณและราคากลาง 291
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง 330
แบบรายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2557 432
แบบรายงานผลดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2555 1154
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเสนอราคาในการประมูลจ้าง 859
จัดซื้อจัดจ้าง ก.ค. 55 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร 769
จัดซื้อจัดจ้าง ก.ค. 55 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 778

การเข้าชมเนื้อหา

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
417729
00275869
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
รวม
139
253
1185
3120
275869
IP: 54.234.65.78
เาลา: 2018-01-19 12:28:44