ข่าวกิจกรรม

ศูนย์ความร่วมมือระหว่างองค์การอนามัยโลกและโรงพยาบาลขอนแก่น ศึกษาดูงาน Trama and Emergency Care

ศูนย์ความร่วมมือระหว่างองค์การอนามัยโลกและโรงพยาบาลขอนแก่น (WHO Collaborating Centre for Injury 
Prevention and Safety Promotion) ได้ศึกษาดูงานการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลเมืองเก่า
โดยคณะผู้เข้าดูงานประกอบไปด้วย แพทย์ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่อาวุโสและผู้เชี่ยวชาญจากประเทศในภุูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเมืองเก่า
23783872 365525313889632_8326665063699091436_o
23783732 365529647222532_2798049677723074072_o
23783590 365560637219433_9201637628588697666_o
23799886 365525850556245_5588106040388234261_o
23800279 365528910555939_8849107718973624003_o
23825894 365525907222906_4609074285292230361_o
23845641 365526080556222_7835243831282345828_o
23847345 365525143889649_4457802954781077904_o
23905243 365528977222599_4380286506157776046_n