63 ม.8 บ้านสะอาด ถนนเลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร 0-4325-8101-4 โทรสาร 0-4325-8106
Get Adobe Flash player

เข้าสู่ระบบ

ขอบคุณ สำหรับการใช้งาน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบเฉพาะสมาชิก

ไทยรัฐ

ข่าวไทยรัฐออนไลน์ - ข่าว

การติดต่อ

การติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า

โทร. 043-258102-4 แฟ๊ก 043-258106

111 ผอ.กองสาธารณสุขฯ

112 กองสาธารณสุขฯ

115 สำนักปลัด ชัน 1

117 นิติกร

118 หน.ฝ่ายอำนวยการ

123 งานการเจ้าหน้าที่

124 กองการศึกษา

126 หน้าห้องนายก ,หน้าห้องปลัดเทศบาล

127 งานป้องกันฯ

128 หน.ฝ่ายโยธา , หน.ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกล ฯลฯ

129 ผอ.กองช่าง

130 กองช่าง

131 หน.ฝ่ายควบคุมอาคาร

132 รองปลัดเทศบาล

133 ฝ่ายจัดเก็บรายได้

134 งานพัสดุ

135 ฝ่ายการเงิน

136 ฝ่ายสถิติการคลัง

137 กองส่งเสริมการเกษตร

140 ห้องประชุมสภาฯ

141 ห้องกู้ชีพ

0 ประชาสัมพันธ์กลาง

 

 

การเข้าชมเนื้อหา

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
442119
00288960
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
รวม
321
460
781
4142
288960
IP: 54.81.182.16
เาลา: 2018-03-19 17:49:38