63 ม.8 บ้านสะอาด ถนนเลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร 0-4325-8101-4 โทรสาร 0-4325-8106
Get Adobe Flash player

เข้าสู่ระบบ

ขอบคุณ สำหรับการใช้งาน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบเฉพาะสมาชิก

ไทยรัฐ

ข่าวไทยรัฐออนไลน์ - ข่าว

คู่มือประชาชน ตาม พรบ.อำนวยความสะดวก

คู่มือประชาชน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

 

การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด


การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ


การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ


การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล


การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล


การขอต่อายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพ้ืนที่เกิน 200 ตารางเมตร


การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด


การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ


การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล


การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพ้ืนที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร


การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง


การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นกระดาษหรือใบปลิวในที่่สาธารณะ


  


 


 
 

 


 

  


 


 

 logo2

 

การเข้าชมเนื้อหา

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
417709
00275852
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
รวม
122
253
1168
3103
275852
IP: 54.234.65.78
เาลา: 2018-01-19 12:24:29