63 ม.8 บ้านสะอาด ถนนเลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร 0-4325-8101-4 โทรสาร 0-4325-8106
Get Adobe Flash player

เข้าสู่ระบบ

ขอบคุณ สำหรับการใช้งาน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบเฉพาะสมาชิก

ไทยรัฐ

ข่าวไทยรัฐออนไลน์ - ข่าว

จัดซื้อจัดจ้าง

ตารางแสดงงบประมาณและราคากลาง

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยจรัสอุทิศ(ทิศเหนือ) บ้านตูมน้อยหมู่ 9


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางถนนในงานจ้างก่อสร้าง คสล.ถนนซอยคำศิริ พร้อมขยายถนนหมู่ 4


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางถนนในงานจ้างก่อสร้าง คสล.ถนนสายไปรษณีย์-สายรอบบ้านหมู่ 8


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางถนนในงานจ้างก่อสร้างถนน คสล.ถนนบ้านสะอาด-แก่งน้ำต้อนหมู่ที่ 2


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางถนนในงานจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In place Recycilg ถนนสายผนังก้ันน้ำชี หมู่ 7,13


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางถนนในงานจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In place Recycilg ถนนสายฟาร์มคำมณี หมู่ที่ 3



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางถนนในงานจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete ถนนเจนจบทิศ หมู่ 15



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางถนนในงานจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete ถนนสายช้างหนองเบ็ญ(ฝั่งทิศเหนือ)หมู่ 6


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางถนนในงานจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete และรางระบายน้ำ ระบบแรงดึงถนนข้างหนองไร่(ฝั่งทิศเหนือ)หมู่ 10


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนน คสล.ถนนซอยทุ่งพัฒนา บ้านดอนบมหมู่ 6



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้าง สภ.ย่อยตำบลเมืองเก่า



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างปรับปรุง คสล.โดยยกระดับรางระบายน้ำ(รูปตัวยู)ถนนแก่นตูมประชาราษฎ์ บ้านตูมน้อย หมู่ที่ 9


เอกสาร ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๑๑ จำนวน ประกวดราคาก่อสร้างถนนลาดยางและถนน คสล.จำนวน 12 โครงการ

 


 


 


news-icon


 

 

การเข้าชมเนื้อหา

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
430242
00282301
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
รวม
18
92
18
3128
282301
IP: 54.147.147.224
เาลา: 2018-02-18 02:45:47