63 ม.8 บ้านสะอาด ถนนเลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร 0-4325-8101-4 โทรสาร 0-4325-8106
Get Adobe Flash player

เข้าสู่ระบบ

ขอบคุณ สำหรับการใช้งาน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบเฉพาะสมาชิก

ไทยรัฐ

ข่าวไทยรัฐออนไลน์ - ข่าว

คู่มือประชาชน ตาม พรบ.อำนวยความสะดวก

คู่มือประชาชน

 

การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล


การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด


การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ


การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์


การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๒๑


การขออนุญาตโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะการขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา ๒๑


การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง


การจดทะเบียนพาณิชย์


การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านกรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนมากกว่า 1 แห่ง


การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านเมื่อปรากฏว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้วแต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล


การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ


การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร


การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด


การเพิ่มชื่อ(กรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางเข้ามาในประเทศไทย)


การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน


การรับแจ้งการย้ายเข้า


การรับแจ้งการย้ายปลายทาง


การรับแจ้งการย้ายออกการรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง


การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย หรือชำรุดก่อนย้ายเข้า


การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในสำนักเขตทะเบียนเดียวกัน


การรับชำระภาษีป้าย


การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน


การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
logo2

 

การเข้าชมเนื้อหา

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
417720
00275863
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
รวม
133
253
1179
3114
275863
IP: 54.234.65.78
เาลา: 2018-01-19 12:26:59